Hvor mye av Hva er hentet ned fra amiga.nvg.org/warlock?